ICT servis

ICT servis

Zkušeným a vlastním servisním týmem Vám zajistíme jak pravidelnou profesionální péči a podporu Vašeho ICT prostředí, tak implementaci a realizaci Vašich nových projektů v oblasti klíčových informačních technologií.

Komplexní správa

V rámci komplexní správy garantujeme funčnost a zabezpečení IT infranstuktury dle podmínek sjednaných smlouvou.

 

Komplexní správa PC

Vzdálená správa

Vzdálená správa je poskytována je poskytována pravidelnými kontrolami dostupnosti serverových služeb a automatickým monitorováním provedení záloh a kontroly jejich konzistence.

Vzdálená správa

Servisní výjezdy

Pro komplexní správu preferujeme osobní návštěvy firmy s řešením aktuálních uživatelských problémů. Servisní výjezdy mohou být pravidelné a pevně zakotveny termínově ve smlouvě o komplexní správě, nebo nepravidelné, kdy se jedná o naléhavý servisní výjezd, který vznikne na základě telefonického požadavku nebo zápisem do aplikace HELPDESK.

Servis pc

Dodávky výpočetní techniky

Naším cílem je zajisti komplexní služby tak, aby celková podpora zahrnovala i dodávku hardware a software, který bude následně spravován v rámci komplexní správy.

 

Dodávky výpočtní techniky

Webhosting, email server

V souvislosti s komplexní správou je možno v rámci uzavření smlouvy poskytnout prostor pro umístění webových stránek.

 

Web hosting

Kontaktujte nás